Prikaz Uživo

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Sekcija Live View omogućuje vam da vidite prikaz svih vaših aktivnih kamera. Jedino ova sekcija omogućuje vam pristup višestrukim strimovima kamera odjednom.

Live__View.png
Slika 1 – Prikaz uživo

Da biste odabrali kameru , kliknite kameru koju želite prikazati na lijevom bočnom izborniku, a ta će kamera biti prikazana na desnoj strani sučelja.

CameraSelection.png
Slika 2 – Odabir kamere

Pretraživanje i filteri

Prethodno dodane kamere mogu se pretraživati ​​upisivanjem naziva kamere u polje za pretraživanjebaseline_search_black_24dp.png.
Odmah pored polja za pretraživanje možete filtrirati kamere prema lokaciji ili labelu koju ste kreiralibaseline_filter_list_black_24dp.png
ili promijeniti redoslijed prikaza prema unaprijed definiranim parametrima koje odaberetebaseline_swap_vert_black_24dp.png.    

liveview-filters.png
Slika 3 – Filteri

Na popisu kamera ispod trake za pretraživanje možete vidjeti koje od kamera imaju aktiviranu AI uslugu. Ako kamera ima aktiviranu AI uslugu, s desne strane naziva kamere bit će ikona AI.

ai-camera-label.png
Slika 4 – Aktivirani AI servisi

 

U gornjem desnom kutu sučelja Live View možete učiniti sljedeće:

  1. Promijenite broj stupaca u sučelju prikaza uživobaseline_view_column_black_24dp.png
  2. Aktivirajte Full-screenbaseline_fullscreen_black_24dp.png način rada u sučelja Live View

mceclip15.png
Slika 5 – Broj stupaca i cijeli zaslon

Prikaz kamere

Kada zadržite pokazivač iznad prikaza kamere, možete učiniti sljedeće:

  1. Kliknite za otvaranje Vremenske trakeoutline_timeline_black_24dp.png kamere.
  2. Proširite prikaz kamereoutline_open_in_full_black_24dp.png (kada se proširi, imat ćete opciju cijelog zaslonabaseline_fullscreen_black_24dp.png)
  3. Ukloniteoutline_close_black_24dp.png kameru iz prikaza.

mceclip16.png
Slika 6 – Opcije prikaza kamere

 

Spremljeni prikazi u Live View-u

Spremljeni prikazi unutar sekcije Live View napravljeni su u svrhu lakšeg prikaza željene skupine kamera. Saznajte više o spremljenim prikazima ovdje.

mceclip0.png Slika 6 – Kreiranje spremljenih prikaza