Vremenska traka

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Vremenska traka se aktivira klikom bilo gdje na prikazu kamere. Nakon što kliknete, prikaz će se proširiti i bit će dostupne nove opcije, kao i odjeljak vremenske trake.

mceclip1.png
Slika 1 – Vremenska traka

 1. outline_arrow_back_black_24dp.png Povratak na Prikaz uživo
 2. outline_file_download_black_24dp.png Preuzimanje video zapisa sa vremenske trake (aktivira se nakon što odaberete videozapis)
 3. baseline_fullscreen_black_24dp.png Cijeli ekran
 4. outline_insights_black_24dp.png Posljednja viđenja
 5. outline_flag_black_24dp.png Flagovi & Filteri
 6. baseline_search_black_24dp.png Opcija pretraživanja
 7. outline_play_arrow_black_24dp.png Povratak na trenutno vrijeme
 8. outline_timeline_black_24dp.png Odjeljak vremenske trake

  Neke opcije su razumljive same po sebi, dok će druge koje zahtijevaju dodatna objašnjenja biti obrađene u sljedećim odjeljcima.

  Zadnja viđenja

  Na Last Sightings možemo vidjeti sva posljednja viđenja osobe ispred odabrane kamere. Viđanja su poređana prema vremenu viđenja. Klikom na bilo koje od uočavanja otvorit će se kartica sa detaljima identiteta, kartica sa detaljima o identitetu je detaljno pojašnjena u članku baseline_folder_open_black_24dp.pngDirektorij.


  Filteri

  Dostupna su tri filtra za filtriranje informacija na vremenskoj traci:

  Zastave - filtriramo ljude prema zastavama

  Validacija - filtriramo ljude prema statusu provjere

  Spol – filtriramo ljude prema spolu


  Pretraga

  Odjeljak vremenske trake omogućuje vam pretraživanje ljudi koji su prošli pored kamere u određenom vremenskom razdoblju. Klikom na opciju pretraživanja otvara se skočni prozor u koji možete upisati naziv identiteta koji tražite.

  mceclip2.png
  Slika 2 – Pretraga

  Odjeljak Vremenske Trake
  Vremenska traka sadrži sva viđenja ljudi koji su se pojavili ispred odabrane kamere. Ispod vremenske trake možete vidjeti vrijeme i datum kada je osoba viđena na kameri. Pomicanjem miša možete proširiti ili smanjiti vremensko razdoblje koje provjeravate. Klikom na sliku na vremenskoj traci otvarate dvominutni video trenutka kada je ta osoba viđena.

  mceclip4.png
  Slika 3 – Odjeljak vremenske trake