Direktorij

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Kartica Direktorij omogućuje vam da vidite sve identitete. Više pojedinosti možete pronaći u sljedećim odjeljcima.
Filteri Direktorija

Kartica Direktorij sadrži sedam filtara za filtriranje identiteta unutar okvira za pretraživanje:

 1. Pretraživanje – polje za pretraživanje koristi se za traženje identiteta po imenu
 2. Oznake – detektirane identitete možete filtrirati prema grupama koje ste dodali. 
 3. Lokacije - otkrivene identitete možete filtrirati prema lokaciji na kojoj su viđeni. 
 4. Spol - detektirane identitete možete filtrirati po spolu.
 5. Starosna dob - detektirane identitete možete filtrirati prema starosnoj dobi. Dob se može upisati ili možete koristiti klizač za postavljanje dobi.
 6. Status – detektirane identitete možete filtrirati prema statusu.
 7. Zastavice - detektirane identitete možete filtrirati prema zastavama.

directory.png
Slika 1 – Filteri diriktorija

Spremljeni prikazi u Direktoriju

Spremljeni prikazi unutar sekcije direktorij napravljeni su sa svrhom lakšeg prikaza prethodno odabranih potvrdnih okvira filtera.
Svaki spremljeni prikaz koji je kreirao korisnik može se pronaći na traci Filteri pod "Saved Views"
Ažuriranje odabira filtra pokreće preklapanje ikone spremljenog prikaza koje ostaje aktivno sve dok se promjene ne spreme ili odbace.

Više o spremljenim prikazima možete pročitati ovdje.

Detalji identiteta

Klikom na identitet na popisu identiteta otvorit će se detaljne informacije o tom identitetu.

mceclip0.png
Slika 2 – Pojedinosti o identitetu

U gornjem desnom kutu prozora s pojedinostima o identitetu možete učiniti sljedeće:

 1. outline_how_to_reg_black_24dp.png Ikona za potvrdu
 2. outline_outlined_flag_black_24dp.png Za označavanje identiteta zastavicom
 3. outline_more_vert_black_24dp.png Uredite podatke, potvrdite identitet ili izbrišite identitet
 4. outline_close_black_24dp.png Izađite iz pojedinosti o identitetu

mceclip1.png
Slika 3 – Provjera identiteta

Pojedinosti o identitetu sadrže četiri kartice: Overview , Sightings,   Similar  i Activity

Overview - Kartica Pregled daje nam mogućnost da vidimo na kojoj kameri je osoba posljednja viđena. Tu je i popis identiteta. Na desnoj strani nalaze se dva padajuća izbornika Općenito i Detekcije:

- Općenito izbornik sadrži ID identiteta, prikazno ime, dob i predviđanja spola

- Izbornik detekcije sadrži datum i vrijeme prvog i posljednjeg otkrivanja, ukupan broj detekcija i ukupan broj opažanja. 

mceclip2.png
Slika 4 – Pregled

Sightings - Kartica Sightings sadrži sva viđenja za odabrani identitet u tekućem danu.

mceclip3.png
Slika 5 – Viđenja

Similar - Kartica Slično sadrži sve identitete slične onoj koju provjeravate. Slični identiteti su detekcije u kojima sustav nije 100% siguran da je osoba u sustavu, ali ga prepoznaje kao sličan xx identitetu.

mceclip4.png
Slika 6 – Slični identiteti

Activity- Kartica aktivnosti sadrži grafički prikaz opažanja po danu u jednom tjednom razdoblju i po danu u jednomjesečnom razdoblju.

mceclip5.png
Slika 7 – Aktivnost