Moj račun

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Izbornik Moj račun omogućuje vam pregled i uređivanje pojedinosti računa kao što su osobni podaci i pretplate na obavijesti.

Osobne informacije

Niste dužni dodati svoje osobne podatke, međutim, ako želite, to možete učiniti. Da biste uredili osobne podatke svog računa, slijedite ove korake (Pogledajte sliku 1):

 1. Idite na izbornik Moj Računbaseline_account_circle_black_24dp.png, možete ga pronaći u donjem lijevom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se otvori izbornik, kliknite karticu Personal Info koja se nalazi na navigacijskoj traci.

myacc1st.pngSlika 1 – Osobni podaci

 1. Moj račun izbornik.
 2. Osobni podaci vlasnika računa .
 3. Urijeđivanje osobnih podataka. 
 4. Spaces - padajući izbornik u kojem korisnici s više prostora mogu prelaziti između space-ova.
 5. Poveži Google račun - povezuje vaš google račun s vašim Vision računom .
 6. Promijeni lozinku.
 7. Odjava .

Pretplate

Pretplatite se na obavijest slijedeći korake u nastavku (Pogledajte sliku 2):

 1. Idite na izbornik Moj računbaseline_account_circle_black_24dp.png, možete ga pronaći u donjem lijevom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se otvori izbornik, kliknite karticu Subscriptions koja se nalazi na navigacijskoj traci.
 3. Dvaput kliknite na obavijest kojoj želite postati primatelj.

myacc2ndd.pngSlika 2 – Pretplate

Odaberite kanal dostave i navedite radno vrijemebaseline_schedule_black_24dp.png vaše obavijesti, zatim aktivirajtebaseline_toggle_on_black_24dp.png pretplatu i kliknite Save (Pogledajte sliku 3).

 1. Detalji o obavijesti.
 2. Pretplati se/Poništi pretplatu .
 3. Kanali dostave obavijesti.
 4. Aktivni sati obavijesti.

myaccsubdetails.pngSlika 3 – Detalji pretplate

 

Obavijesti

Obavijest unutar aplikacije

Da pregledate određenu obavijest slijedite ove korake (Pogledajte sliku 4):

 1. Idite na izbornik Moj računbaseline_account_circle_black_24dp.png, možete ga pronaći u donjem lijevom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se otvori izbornik, kliknite na karticu Notifications koja se nalazi na navigacijskoj traci.
 3. Dvaput kliknite na obavijest koju želite pogledati.

myacc2nd.pngSlika 4 – Obavijesti

Otvorit će se prozor s detaljima obavijesti koji sadrži sljedeće pojedinosti (Pogledajte sliku 5):

 1. Izvješće o obavijesti
 2. Snapshot obavijesti
 3. Snapshot obavijesti - Pun kadar

myaccnotificationdetails.pngSlika 5 – Izvješće o obavijestima u aplikaciji

 

Obavijest putem e-pošte

primjer iste obavijesti poslane putem e-pošte (Pogledajte sliku 6):

mceclip0.png Slika 6 – Izvješće o obavijesti e-poštom

Dnevnik obavijesti

Dnevnik obavijesti daje vam detaljan pregled svih obavijesti koje su vam dostavljene u proteklom razdoblju (Pogledajte sliku 7).

Određene obavijesti mogu se pretraživati ​​odabirom željenog datuma u filterima Kalendaraoutline_date_range_black_24dp.png. Također ih možete filtrirati prema vrsti obavijesti, lokaciji ili kameri.

 1. Filteri  (1. Filter vrste obavijesti, 2. Filtar lokacije, 3. Filtar kamere, 4. Filter kalendara)
 2. Vrsta obavijesti koja je snimljena.
 3. Lokacija gdje je događaj snimljen.
 4. Kamera ispred koje je događaj snimljen.
 5. Vrijeme i datum događaja.
 6. Zapisnik svih primljenih obavijesti.

myacclast.pngSlika 7 – Dnevnik obavijesti