Kako mogu pozvati nove članove na Space?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Da biste dodali novog člana, morat ćete proći kroz tri koraka (Pogledajte sliku 1):

Dodajte članove

  1. Idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png , možete ga pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
  2. Kada se kontrolna ploča otvori, idite na karticu Members koja se nalazi na navigacijskoj traci.
  3. Na kartici Members, kliknite na „ + znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png  koji se nalazi u donjem desnom kutu.

memberspath.pngSlika 1 – Dodavanje članova

Unesite adresu e-pošte korisnika, odaberite space za koji dodajete člana i odaberite željenu ulogu.
Postoje četiri pre definiranih uloga/grupa dopuštenja u sustavu (Pogledajte sliku 2):

  • User - Ima pristup sučelju, ali ne i kontrolnoj ploči.
  • Admin - Ima potpuni pristup kontrolnoj ploči.
  • Reporting  - ima ograničen pristup sučelju.
  • SpaceOwner - ima vlasnička prava.

add_member_popup.pngSlika 2 – Pozivanje novog korisnika

Član koji je dodan dobit će e-mail s linkom "Accept Invite". Morat će ga kliknuti da se registrira (Pogledajte sliku 3).

mceclip0.png

Slika 3 – E-mail pozivnica

Kada se pozivnica prihvati, otvorit će se novi prozor, korisnik će morati unijeti lozinku koju će koristiti u budućim prijavama na Vision. Kada se unese željena lozinka, korisnik će je morati potvrditi ponovnim unošenjem (Pogledajte sliku 4).

mceclip1.png
Slika 4 – Postavljanje lozinke

 

Upravljanje korisnicima

Za pregled svih postojećih korisnika idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png Members .

Klikom na člana pojavit će se skočni prozor. Tamo možete promijeniti status člana u "Omogućeno" ili "Onemogućeno". Omogućeni korisnici imaju dopuštenje za korištenje softverske instance, dok onemogućeni korisnici više ne mogu pristupiti sučelju.

Klikom na polje "Groups" pojavit će se padajući izbornik. Dodijelite novog člana grupi "User", "Admin" ili drugoj grupi dopuštenja. (Pogledajte sliku 5)

editmemberpopup.pngSlika 5 – Upravljanje korisnicima