Kontrolna tabla: Dodavanje Vision lokacije i povezivanje sa LVS-om

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Slijedite ovaj vodič za korake o dodavanju nove lokacije u vaš Vision sustav i uspostavi veze s vašim Lokalnim Vision Serverom (LVS).

Kako dodati novu lokaciju

Proces dodavanja nove lokacije na vaš LVS je jednostavan. Evo koraka koje trebate slijediti:

Korak 1: Otvorite Control Panel 

Kontrolna ploča ("Control Panel tune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png") nalazi se u donjem desnom kutu početnog sučelja. Ovdje ćete upravljati svim svojim lokacijama i postavkama.

Korak 2: Pristupite kartici lokacije

U izborniku Kontrolne ploče, kliknite na karticu Lokacije ('Locations'). To će otvoriti popis svih vaših trenutnih lokacija.

Korak 3: Dodajte novu lokaciju

Da biste dodali novu lokaciju, kliknite na "+" znak baseline_add_circle_outline_black_18dp.png koji se nalazi u donjem desnom kutu (pogledaj Sliku 1).

Figure 1 – Adding a location.png
Slika 1 – Dodavanje lokacije

Kada kliknete na "+", otvorit će se prozor za dodavanje lokacije. Unesite potrebne podatke i kliknite Spremi. Kada se lokacija doda, automatski se dodjeljuje jedinstveni ID lokacije (pogledaj Sliku 2).

Figure 2 – Enter Location info.png
Slika 2 – Unesite informacije o lokaciji

Kod za povezivanje

Nakon stvaranja nove lokacije u Kontrolnoj ploči, pretražite stvorenu lokaciju na kartici Lokacije (Control Panel→ Locations). Pronađite kod za povezivanje ("Connection Code") i unesite ga na kraju postupka instalacije.

Figure 3 – Connection code.png
Slika 3 – Kod za povezivanje

VAŽNO: Kod za povezivanje ističe nakon dva sata zbog sigurnosnih mjera. Ako je to slučaj, vratite se na lokaciju koju ste prethodno stvorili i generirajte novi kod.

"Worker" služba

Da biste provjerili status svojih 'worker' servisa, započnite otvaranjem grafičkog sučelja Vision. Odatle, navigirajte do izbornika Kontrolne ploče. Unutar Kontrolne ploče, odaberite karticu Lokacije i kliknite na lokaciju koju ste nedavno dodali. To će vas odvesti do odjeljka 'Workers'.

Worker je servis koji pronalazi i obrađuje video streamove sa kamera. Da biste nastavili s instalacijom i dodavanjem kamera, pobrinite se da je "worker" označen zelenom točkom.

Broj workera za pregled koji možete imati određen je specifikacijama vašeg servera. U osnovi, što više workera imate, više kamera možete obraditi po lokaciji (pogledaj Sliku 4).

Figure 4 – Worker service.png
Slika 4 – Worker služba