Upute za kreiranje lokacije

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Da biste dodali novu lokaciju, morate slijediti ove korake (Pogledajte sliku 1):

  1. Idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png , možete ga pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
  2. Kada se kontrolna ploča otvori, idite na karticu Locations koja se nalazi na navigacijskoj traci.
  3. Kada se otvori kartica Locations, kliknite na „ + znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png  koji se nalazi u donjem desnom kutu.

path-to-locations.png
Slika 1 – Dodavanje lokacije

Otvorit će se prozor za dodavanje lokacije, unesite tražene podatke i kliknite "Save". Kada se doda lokacija, ID lokacije se dodjeljuje automatski i jedinstven je za svaku lokaciju (Pogledajte sliku 2).

mceclip0.png
Slika 2 – Podaci o lokaciji

Kod za povezivanje

Nakon što ste kreirali novu lokaciju na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png , potražite kreiranu lokaciju na kartici Lokacije (Control Panel→Locations).

Tamo biste trebali moći pronaći "Connection code". Umetnite ga na kraju postupka instalacije.

Connection-code.png
Slika 3 – Kod za povezivanje

VAŽNO: Kod za povezivanje istječe nakon dva sata zbog sigurnosnih mjera. Ako je to slučaj, vratite se na lokaciju koju ste prethodno stvorili i generirajte novi kod.

Worker servis

Ako želite provjeriti status svojih workera, otvorite Vision grafičko korisničko sučelje idite na izbornik Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png . Unutar kontrolne ploče idite na karticu Lokacije , dvaput kliknite na željenu lokaciju→ Workers.  

Worker je usluga koja pronalazi i obrađuje strimove kamere. Kako biste nastavili u skladu s instalacijom i dodavanjem kamera, trebali biste vidjeti servis workera označen zelenom točkom pored.

Broj worker-a odgovara specifikacijama vašeg servera. Što više worker-a imate, više kamera ćete moći obraditi po lokaciji (Pogledajte sliku 4).  

mceclip1.png
Slika 4 – Worker služba