Vodič za Dodavanje Nove Lokacije i Povezivanje s Lokalnim Vision Serverom

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Da li planirate proširiti svoju mrežu dodavanjem nove lokacije i povezivanjem sa vašim Lokalnim Vision Serverom? Ovaj vodič će vas provesti kroz proces korak po korak.

Kako Dodati Novu Lokaciju

Dodavanje nove lokacije je jednostavan proces. Slijedite ove korake da biste započeli (pogledaj Sliku 1):

Korak 1: Otvorite Control Panel tune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png

Započnite otvaranjem ` Control Panel` , koji možete pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.

Korak 2: Pristupite kartici Locations

Zatim, u izborniku Control Panel, kliknite na karticu `Locations` koja se nalazi na navigacijskoj traci.

Korak 3: Dodajte Novu Lokaciju

Da biste dodali novu lokaciju, kliknite na "+" znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png koji se nalazi u donjem desnom kutu.

path-to-locations.png
Slika 1 – Dodavanje lokacije

Kada kliknete na "+", otvorit će se prozor za dodavanje lokacije. Unesite potrebne informacije i kliknite Save. Kada se doda lokacija, automatski se dodjeljuje jedinstveni ID lokacije (pogledaj Sliku 2).

mceclip0.png
Slika 2 – Unos podataka o lokaciji

Kod za Povezivanje

Nakon što ste kreirali novu lokaciju na Control Panelu, potražite kreiranu lokaciju na kartici Locations (Control Panel → Locations). Pronađite "Connection code" i umetnite ga na  kraju postupka instalacije.

Connection-code.png
Slika 3 – Kod za povezivanje

VAŽNO: Kod za povezivanje istječe nakon dva sata zbog sigurnosnih mjera. Ako je to slučaj, vratite se na lokaciju koju ste prethodno stvorili i generirajte novi kod.

Worker Servis

Da biste provjerili status svojih worker servisa, započnite otvaranjem Vision grafičkog korisničkog sučelja. Odatle, navigirajte do Control Panel izbornika.
Unutar Control Panela, odaberite karticu Locations i dvaput kliknite na lokaciju koju ste nedavno dodali. To će vas odvesti do sekcije 'Workers'.

Worker je servis koji nalazi i obrađuje strimove kamera. Da biste nastavili s instalacijom i dodavanjem kamera, provjerite je li worker servis označen zelenom točkom pored njega.

Broj preview workera koje možete imati određen je specifikacijama vašeg servera. U osnovi, što više workera imate, više kamera možete obraditi po lokaciji (vidi Sliku 4).

mceclip1.png
Slika 4 – Worker služba