Kako spojiti kamere na lokaciju?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Da biste dodali kameru, morate slijediti ove korake (Pogledajte sliku 1):

 1. Idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png , možete ga pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se kontrolna ploča otvori, idite na karticu Cameras koja se nalazi na navigacijskoj traci.
 3. Na kartici Cameras, klik na „ + znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png  koji se nalazi u donjem desnom kutu otvorit će dvije opcije:

  a) Dodajte kameru automatskibaseline_search_black_18dp.png
  b) Dodajte kameru ručnobaseline_settings_black_18dp.png

path-to-cameras.pngSlika 1 – Kamera tab

 

Automatski dodaj kamere

Da biste automatski dodali kameru, prvo morate s padajućeg izbornika odabrati lokaciju na koje želite dodati kamere i kliknuti dugme Skeniraj (Pogledajte sliku 2).

add-cameras-automatically.pngSlika 2 – Automatsko dodavanje kamera

Nakon početnog skeniranja, trebali biste moći vidjeti sve kamere koje postoje u vašoj mreži. Odaberite kamere koje želite dodati korisničkom sučelju Vision klikom na dugme “ Add ” (Pogledajte sliku 3).

ccs-scan-results.pngSlika 3 – Rezultati skeniranja

Kamera je sada u sustavu i može se vidjeti na kartici Cameras. Dvaput kliknite na novo dodanu kameru za pregled svih detalja o kameri (Pogledajte sliku 4).

new-camera.pngSlika 4 – Novo-dodana kamera

Nakon što otvorite detalje o kameri, jedina dva polja koja morate unijeti su korisničko ime i lozinka kamere. Nakon što unesete točne podatke, kliknite dugme “ Connect ”. Preostala polja će se automatski popuniti (Pogledajte sliku 5).
Ako želite promijeniti naziv kamere, to možete učiniti u polju Camera Name.

camera-info.pngSlika 5 – Detalji kamere

Možete pregledati nedavno dodanu kameru na kartici "Cameras ".
Za brisanje kamere kliknite na dugme “Delete Camera ” i potvrdite pritiskom na dugme Delete u skočnom prozoru (Pogledajte sliku 6).

delete-camera.pngSlika 6 – Brisanje kamere

 

Ručno dodajte kamere

Prije nego što ručno dodate kameru, prvo morate odabrati lokaciju za koju dodajete kameru. Možete odabrati i dodavanje više kamera u padajućem izborniku. Zatim, kliknite dugme "Add " za pregled dodanih kamera na kartici "Cameras" (Pogledajte sliku 7).

add-cam-manually.pngSlika 7 – Ručno dodajte kamere

Kamere će biti dodane i vidljive na kartici Kamere. Pronađite kameru koju ste dodali i kliknite je za unos detalja o kameri (Pogledajte sliku 8).

Kada se kamera doda ručno, pojedinosti kamere zahtijevaju da podatke unesete ručno, podaci koje trebate unijeti su:

 • Naziv kamere .
 • RTSP URL .
 • Adresa kamere
 • RTSP port .
 • Korisničko ime i lozinka .

Kada unesete sve ove podatke, kliknite dugme " Connect ".

Kako stvoriti odgovarajući RTSP URL?

Primjer RTSP URL-a za HIKVISION kamere:

rtsp://USERNAME:PASSWORD@IPADDRESS:RTSPPORT/Streaming/Channels/101 -> Primarni RTSP URL 
rtsp://USERNAME:PASSWORD@IPADDRESS:RTSPPORT/Streaming/Channels/102 -> Sekundarni RTSP URL

Dodatni popis od RTSP URL-ova može se naći ovdje .

Za većinu kamera, RTSP port će uvijek biti 554.

camera-details-manual-adding.pngSlika 8 – Ručni unos podataka o kameri

Usluge umjetne inteligencije

Da biste omogućili AI usluge, idite na karticu AI Services u pojedinostima kamere, zatim kliknite na Enable AI Processingbaseline_toggle_on_black_18dp.png (Pogledajte sliku 9).

Kada je AI obrada omogućena, brojanje ljudi uvijek će biti aktivno, dok se prepoznavanje lica, predviđanje dobi i spola može uključiti ili isključiti.

ai-services.pngSlika 9 – AI usluga  

Identity Anonymize - NSoft Vision rješenje u potpunosti je usklađeno s GDPR-om. Značajka anonimiziranja identiteta omogućuje vam da isključite osobne podatke prepoznatih identiteta u Prikazu Uživobaseline_live_tv_black_18dp.png. Preporučujemo da odaberite ovu opciju ako to zahtijevaju propisi u vašoj zemlji.

identity-anonimize.pngSlika 10 – Anonimizirani identitet