Kontrolna tabla: Prilagođene grupe članova u Vision-u

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Vision pruža korisnički prijateljsku, ali opsežnu funkcionalnost za upravljanje dozvolama. Ova funkcionalnost omogućava administratorima da kreiraju prilagođene grupe ("Custom Groups"), pružajući detaljnu kontrolu nad tim tko može pristupiti čemu unutar sustava. U ovom vodiču, detaljno ćemo objasniti proces kreiranja i upravljanja ovim prilagođenim grupama dozvola u Vision-u.

Razumijevanje sistemskih grupa u Vision sistemu

Prije nego što se upustimo u stvaranje prilagođenih grupa dozvola, bitno je razumjeti što su grupe dozvola i zašto su važne. Grupe dozvola su unaprijed definirani skupovi dozvola koji određuju što korisnik može i ne može raditi unutar Vision sustava. One su ključna komponenta sigurnosti sustava, osiguravajući da korisnici imaju pristup samo funkcijama i podacima koji su im potrebni za izvršavanje njihovih zadataka.

Postoje šest sistemskih grupa dozvola (uloga) u Vision sistemu:

 1. User: Članovi ove grupe imaju pristup sučelju, ali ne i kontrolnoj tabli.
 2. Admin: Članovi ove grupe imaju potpuni pristup sučelju uključujući i kontrolnu tablu.

 3. External API: Članovi ove grupe imaju ograničen pristup sučelju i koristi se za integraciju API-ja treće strane.

 4. Space Owner: Ova uloga ima vlasnička prava.
 5. Reporting: Članovi ove grupe imaju ograničen pristup sučelju s pravima samo za praćenje analitičkih podataka.

 6. Support: Obično se koristi za rješavanje problema od strane NSoft-ovog tima za podršku na poziv vlasnika prostora.

Ove unaprijed definirane uloge nude dobru polaznu točku, ali za složenije organizacije s različitim potrebama korisnika, prilagođene grupe dozvola su nužnost. Tu na scenu stupa funkcionalnost prilagođenih grupa dozvola.

Kreiranje prilagođenih "User" grupa

Kreiranje prilagođene grupe korisnika u Vision-u je jednostavan proces. Evo koraka:

 1. Idite na Kontrolnu tablu ("Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png"), gumb možete pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
 2. Navigirajte do kartice grupe ("Groups") na Kontrolnoj tabli.
 3. Kliknite na baseline_add_circle_outline_black_18dp.pngznak "+" smješten u donjem desnom kutu da otvorite dvije opcije.
 4. Opcije su:
  a) Dodaj Grupu Korisnika baseline_people_black_24dp.png
  b) Dodaj Grupu Admina baseline_people_outline_black_24dp.png

Za stvaranje prilagođene grupe korisnika, trebat će vam opcija 'Add User Group'.

Figure 1 – Groups tab in Control Panel.png
Slika 1 – Kartica Grupe na Kontrolnoj Tabli

Unesite ime za grupu. Zatim kliknite "Nastavi" za prelazak na sljedeći korak gdje možete postaviti dozvole za vašu grupu (pogledaj sliku 2).

Figure 2 – Adding a Custom User Group.png
Slika 2 – Dodavanje Prilagođene Grupe Korisnika

U koraku postavljanja dozvola, možete potpuno sakriti Uživo Prikaz, Vremensku Traku, Direktorij, Uživo Izvještaje, i Izvještaje od korisnika u ovoj grupi. Također možete ograničiti njihov pristup specifičnim lokacijama i kamerama. Kada ste zadovoljni s postavljenim dozvolama, kliknite Kreiraj ("Create") da stvorite novu grupu (pogledaj sliku 3).

 1. Aplikacijske Dozvole: Omogućibaseline_toggle_on_black_18dp.png pristup primarnim pogledima aplikacije, kao što su:
  baseline_live_tv_black_18dp.png Uživo Prikaz
  baseline_folder_open_black_18dp.png Direktorij
  baseline_description_black_18dp.png Izvještaje
  baseline_timelapse_black_18dp.png Uživo Izvještaje
 2. Lokacije: odredite koje će lokacije biti dostupne korisnicima u ovoj grupi.
 3. Kamere: odaberite koje će kamere biti vidljive korisnicima u ovoj grupi.

Figure 3 – User application permissions.png
Slika 3 – Dozvole aplikacija korisnika

Kreiranje Prilagođenih "Admin" Grupa

Kreiranje prilagođene grupe admina slijedi sličan proces kao kreiranje grupe korisnika, s dodatnim korakom za postavljanje dozvola za kontrolu. Evo koraka:

 1. Go Idite na Control Panel tune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png i navigirajte do kartice 'Groups'.
 2. Kliknite na znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png "+" i zatim odaberite 'Add Admin Group baseline_people_outline_black_24dp.png'.
 3. Unesite ime za grupu.
 4. Kliknite Nastavi ("Continue") za prelazak na sljedeći korak gdje možete specificirati aplikacijske dozvole za vašu grupu.

Figure 4 – Add admin group.png
Slika 4 – Dodaj grupu admina

Ovdje možete Omogućitibaseline_toggle_on_black_18dp.png dozvole za aplikaciju koje su vam potrebne i kliknite nastavi ("Continue") za prelazak na zadnji korak gdje možete postaviti dozvole za kontrolnu tablu za vašu novu prilagođenu Admin grupu.

Figure 5 – Admin application permissions.png
Slika 5 – Dozvole aplikacija admina

U finalnom koraku, možete specificirati koje će sekcije unutar izbornika kontrolne table biti dostupne korisnicima u ovoj prilagođenoj grupi jednostavnim omogućavanjem. Nakon što ste postavili dozvole za kontrolu, kliknite 'Kreiraj' da finalizirate grupu (pogledaj sliku 6).

Figure 6 – Control panel permissions.png
Slika 6 – Dozvole kontrolne table

Upravljanje Korisnicima u Prilagođenim Grupama

Jednom kada ste kreirali svoje prilagođene grupe, možete početi dodjeljivati korisnike ovim grupama. Za to, vratite se na karticu članovi ("Members") na Kontrolnoj tabli i dodijelite člana koji vas zanima vašoj novoj prilagođenoj grupi.

Također, na kartici "Groups" možete grupno premještati članove iz jedne grupe u drugu (pogledaj sliku 7).

Figure 7 – Moving members in bulk.png
Slika 7 – Grupno premještanje članova