Prilagođene Grupe Dopuštenja

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Da biste dodali novu grupu, morate slijediti ove korake (Pogledajte sliku 1):

 1. Idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png , možete ga pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se kontrolna ploča otvori, idite na karticu Groups koja se nalazi na navigacijskoj traci.
 3. Na kartici Groups, klik na „ + znakbaseline_add_circle_outline_black_18dp.png koji se nalazi u donjem desnom kutu otvorit će dvije opcije:

  a) Dodajte User Group baseline_people_black_24dp.png
  b)
  Dodajte Admin Group baseline_people_outline_black_24dp.png

path-to-groups.png

Slika 1 – Izbor i dodavanje grupa

 

Dodaj korisničku grupu

Unesite naziv i odaberite prostor za koji dodajete grupu. Zatim kliknite Continue da nastavite do završne faze u kojoj možete postaviti dopuštenja za svoju korisničku grupu (Pogledajte sliku 2).

create-new-group.pngSlika 2 – Dodaj korisničku grupu

Nakon što odaberete dopuštenja koja su vam potrebna, kliknite dugme Create u donjem desnom kutu (Pogledajte sliku 3).

 1. Aplikacijska dopuštenja : Omogućitebaseline_toggle_on_black_18dp.png  pristup glavnim prikazima aplikacije, kao što su Prikaz uživobaseline_live_tv_black_18dp.png, Direktorijbaseline_folder_open_black_18dp.png, Izvješćabaseline_description_black_18dp.png i Izvješća uživobaseline_timelapse_black_18dp.png.
 2. Lokacije : odredite koje će lokacije biti dostupne korisnicima u ovoj grupi.
 3. Kamere : odaberite koje će kamere biti vidljive korisnicima u ovoj grupi.

create-new-group-step2.pngSlika 3 – Aplikacijska dopuštenja

 

Dodaj admin grupu

Da biste stvorili administrator grupu, trebate unijeti naziv i odabrati space za koji dodajete grupu, a zatim kliknite Continue za nastavak na sljedeći korak gdje možete odrediti dopuštenja za novu grupu.

create-new-admin-group.pngSlika 4 – Dodajte admin grupu

Omogućitebaseline_toggle_on_black_18dp.png željena aplikacijska dopuštenja , zatim kliknite Continue kako bi nastavili na poslednji korak gdje možete odrediti kontrolna dopuštenja za svoju administratorsku grupu.

create-new-admin-group-step2.pngSlika 5 – Aplikacijska dopuštenja(admin)

Možete odrediti kontrolne dozvole za svaki dio izbornika kontrolne ploče. Omogućitebaseline_toggle_on_black_18dp.png željena kontrolna dopuštenja, zatim kliknite dugme Create  da biste dovršili postupak. (Pogledajte sliku 6)

create-new-admin-group-step3.pngSlika 6 – Kontrolna dopuštenja