Uloge i Dopuštenja

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Uloge u Vision-u

 

Postoje četiri pre definiranih uloga (sistemskih grupa dopuštenja) u sustavu:

  • User- Ima pristup sučelju, ali ne i kontrolnoj ploči.
  • Admin- Ima potpuni pristup kontrolnoj ploči.
  • Reporting - ima ograničen pristup sučelju.
  • SpaceOwner- ima vlasnička prava.