Moj račun: Vodič za postavljanje dvofaktorske autentifikacije (2FA) za Vision račun

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Ovaj vodič detaljno objašnjava korake potrebne za postavljanje i upravljanje dvofaktorskom autentifikacijom (2FA) na vašem Vision računu, značajno poboljšavajući sigurnost vašeg računa.

Šta je 2FA?

Dvofaktorska autentifikacija (2FA) dodaje dodatni sloj sigurnosti vašem Vision računu. Kada je omogućeno, morat ćete unijeti jedinstveni 6-cifreni kod, zajedno sa vašom lozinkom, da biste pristupili računu. Ovaj kod možete primiti putem e-maila ili ga generisati pomoću aplikacije za autentifikaciju Time-Based One-Time Password (TOTP).

Gdje pronaći postavke za 2FA?

Da biste upravljali postavkama 2FA, idite na odjeljak Moj račun ("My Account") u Vision i kliknite na karticu Sigurnost ("SECURITY").

Koraci za postavljanje 2FA temeljene na e-pošti

 1. Prijavite se u Vision sa svojim e-mailom i lozinkom.
 2. Nakon prijave, na početnoj stranici, trebate napraviti sljedeće:
  1. Kliknite na svoju ikonu profila u gornjem desnom kutu. Pojavit će se prozor.
  2. U ovom prozoru kliknite na svoju e-mail adresu da pristupite meniju Moj račun ("My Account").
  profile-icon_myaccount.png
  Figure 1 – Navigating to your account settings

 3. U odjeljku "Moj račun", pod "ACCOUNT INFO", provjerite da li je prikazana vaša e-mail adresa. Na ovu e-mail adresu će biti poslan verifikacijski (2FA) kod. Nakon provjere, odaberite karticu "SECURITY" u navigacijskoj traci.
  2fa_account-info.png
  Figure 2 – Account page

 4. Na kartici SECURITY, počnite postavljati dvofaktorsku autentifikaciju tako što ćete:
  1. Kliknuti na dugme Postavi ("Setup").
  2. Zatim kliknuti na dugme Zahtjevaj (“Request”). Na vaš e-mail će biti poslana 6-cifrena jednokratna šifra.
  security-tab_myaccount-2fa.png
  Figure 3 – Initiate 2FA setup for your account

 5. Provjerite svoj e-mail za verifikacijski (2FA) kod. Pobrinite se da pregledate mape spam/junk/other ako kod nije u pristiglim porukama.
  email-code.png
  Figure 4 – Check your email for verification (2FA) code

 6. Unesite primljeni verifikacijski (2FA) kod u polje za unos u procesu postavljanja kako biste finalizirali verifikaciju e-maila.
  2fa_email-verification.png 2fa-enabled-success.png
  Figure 5 & 6 – Enter the code to confirm the email-based 2FA protection for your account

Kako dodati mobilnu (TOTP) authentikator aplikaciju za pristup verifikacijskim kodovima (nakon postavljanja 2FA temeljene na e-pošti)

Nakon početnog postavljanja 2FA zasnovanog na e-pošti, imate mogućnost dodati Mobilnu TOTP Aplikaciju za jednostavnije i fleksibilnije iskustvo autentifikacije. Ovaj korak je posebno koristan za one koji preferiraju pristup kodovima za autentifikaciju direktno sa svojih mobilnih uređaja. Ispod su koraci za integraciju Mobilne TOTP Aplikacije sa vašim postojećim 2FA postavkama:

 1. Pronađite postavke 2FA u Vision-u: Slijedite korake iz prethodnog odeljka kako biste pronašli opcije 2FA.
 2. Instalacija: Prvo, instalirajte TOTP aplikaciju poput Authy, Microsoft Authenticator, ili Google Authenticator na svom mobilnom uređaju.
 3. Pokrenite postavljanje 2FA u Vision:
  1. Na kartici "SECURITY", ispod opcije "Two-Factor Authentication". Odaberite “Set up authenticator app” da biste započeli postavljanje autentifikacije na vaš račun.
  2. Provjerite je li TOTP aplikacija instalirana na vašem telefonu, zatim nastavite dalje klikom na gumb "Next".
   setupTOTPapp.png
   Figure 7 – Initiate "Authenticator app setup" in Vision

Opcija 1: Postavljanje pomoću QR koda (Preporučeno):

 1. Otvorite aplikaciju za autentifikaciju na svom mobilnom uređaju i pronađite opciju "Skeniraj QR kod".
 2. Koristite svoju aplikaciju za autentifikaciju da skenirate QR kod prikazan u prozoru za postavljanje aplikacije za autentifikaciju u Vision-u.
  scan-QRcode.png
  Figure 8 – Scanning the QR code from the "Authenticator app setup" window using a mobile device

Opcija 2: Ručno postavljanje (Alternativna metoda)

Ako ne možete skenirati QR kod, možete ručno unijeti ključ za postavljanje u svojoj aplikaciji za autentifikaciju na svom mobilnom uređaju. Evo kako:

  1. Odaberite opciju za dodavanje računa u svojoj aplikaciji za autentifikaciju, a zatim odaberite da unesete ključ za postavljanje ručno.
  2. Koristite kod naveden u koracima za postavljanje aplikacije za autentifikaciju u Vision-u da biste kreirali novi unos u svojoj aplikaciji za autentifikaciju.
   totpapp-manualentry.png
   Figure 9 – Manual key entry (alternative method)
   Napomena: U svojoj aplikaciji za autentifikaciju na svom mobilnom uređaju unesite ključ tačno kako je prikazano u koracima za postavljanje aplikacije za autentifikaciju u Vision-u (Vidi sliku iznad).

 1. Verifikacija i završetak ("Verify & Finish"): Jednom kada je TOTP aplikacija na vašem mobilnom uređaju postavljena, generisaće se jedinstveni kod svakih 30 sekundi. Ovdje, kao posljednji korak, trebate unijeti ovaj kod u Vision da biste dovršili verifikaciju podešavanja aplikacije za autentifikaciju.
  verifyandfinish.png
  Figure 10 – Verify TOTP and Finish the setup

Nakon verifikacije, postavljanje 2FA sa vašom mobilnom TOTP aplikacijom je završeno. Pri svakoj naknadnoj prijavi u Vision, morat ćete unijeti novi 6-cifreni kod generisan od strane vaše aplikacije ili poslat na vaš e-mail kao dio procesa prijave.

Prijavljivanje sa 2FA

Nakon što unesete svoje korisničko ime i lozinku kao i obično, predstavit će vam se dodatni korak za unos koda. Ovo je dio procesa dvofaktorske autentifikacije (2FA). Evo opcija 2FA pri prijavi:

 1. Želim koristiti kod iz aplikacije za autentifikaciju ("I want to use an authenticator app code"): Ako ste postavili mobilnu TOTP aplikaciju, podrazumijevana opcija će biti aplikacija za autentifikaciju. Unesite kod iz aplikacije za prijavu.
 2. Želim koristiti kod iz e-maila ("I want to use mail code"): Ako vam je u bilo kojem trenutku zgodnije ne koristiti TOTP aplikaciju, možete odabrati verifikaciju e-mailom. Takođe, ako ste upravo postavili verifikaciju e-mailom bez TOTP aplikacije, to će biti podrazumijevano i možete unijeti kod iz e-maila za prijavu.
 3. Želim koristiti kod za oporavak ("I want to use recovery code"): Takođe možete odabrati prijavljivanje kodom za oporavak.
 4. Ne pitajte ponovo na ovom uređaju ("Don't ask again on this device"): Označite ovaj okvir ako želite zaobići 2FA upit pri budućim prijavama sa istog uređaja.

  2fa-TOTP-login.png
  Figure 11 – 2FA Login

Upravljanje i korištenje kodova za oporavak

Kodovi za oporavak su od suštinske važnosti za povratak pristupa računu ako izgubite pristup svom mobilnom telefonu i e-mailu. Evo kako ih upravljati i koristiti:

 1. Idite na karticu "SECURITY" u meniju "Moj račun". Pronađite opcije Kodovi za oporavak (“Recovery codes”).
 2. Odaberite "Pokaži kodove za oporavak" (“Show recovery codes”). Prikazaće se niz jedinstvenih kodova. Čuvajte ih na sigurnom mestu, jer svaki od njih može se koristiti jednom ako ste zaključani.
 3. Možete koristiti dugme "Kopiraj kodove za oporavak" (“Copy recovery codes”) da kopirate svoje kodove za oporavak u međuspremnik.
 4. Ako ste zaključani, koristite jedan kod za oporavak umjesto verifikacijskog (2FA) koda za prijavu. Nakon upotrebe koda za oporavak, razmislite o generisanju novog seta.
 5. Ako su vaši kodovi za oporavak možda kompromitovani ili potrošeni, idite na opcije Kodovi za oporavak (“Recovery codes”). i odaberite "Resetuj kodove za oporavak" (“Reset recovery codes”).

  recovery-codes.png
  Figure 12 – Recovery codes

Napomena: Uvijek čuvajte svoje kodove za oporavak na sigurnom mjestu! Mogu vam pomoći da povratite pristup svom računu ako izgubite svoj mobilni uređaj ili ne možete pristupiti svom e-mailu.

Upravljanje postavkama dvofaktorske autentifikacije

 1. Onemogućavanje 2FA ("Disable 2FA"): Da biste deaktivirali 2FA, morat ćete unijeti posljednji 6-cifreni kod iz svoje aplikacije za autentifikaciju. Međutim, imajte na umu da isključivanje 2FA smanjuje sigurnost vašeg računa.
 2. Resetovanje aplikacije Authenticator ("Reset Authenticatior app"): Ako trebate ponovo povezati svoju aplikaciju za autentifikaciju, koristite ovu opciju. To će poništiti trenutno postavljanje i omogućiti vam da ponovo uspostavite novu vezu sa svojim mobilnim uređajem. Ovo je korisno ako ste promijenili telefone ili ponovo instalirali aplikaciju za autentifikaciju.
  disable&resetTOTPapp.png
  Figure 13 – "Disable 2FA for your Vision account" and "Reset TOTP app" action-buttons

Rješavanje problema i često postavljana pitanja

Prednosti korištenja 2FA pri svakoj prijavi

Redovno korištenje 2FA štiti vaš račun od neovlaštenog pristupa, osiguravajući sigurno iskustvo prijave svaki put. Ovo je posebno korisno za vlasnike prostora ("SpaceOwner") i administratore u Vision-u.

Često postavljana pitanja

Šta ako izgubim svoj kod za oporavak?

Kontaktirajte vašeg vlasnika prostora ("spejs owner-a") da vam resetira Vision račun ili u krajnjoj nuždi možete kontaktirati i korisničku podršku za Vision radi napredne pomoći. Oni će vas voditi kroz proces povratka pristupa vašem računu. Zapamtite, važno je da čuvate svoje kodove za oporavak na sigurnom mjestu kako biste spriječili ovu situaciju. Ako sumnjate da su vaši kodovi za oporavak možda kompromitovani, što prije generišite novi set.

Da li mi je potreban 2FA za svaku prijavu u Vision?

Iako je početno postavljanje 2FA jednokratni proces, svaka naknadna prijava zatražit će od vas kod iz vaše aplikacije za autentifikaciju kako bi osigurala sigurno iskustvo. Međutim, ako odaberete opciju "Ne pitaj ponovo na ovom uređaju" ("Don't ask again on this device"), neće vam biti potrebno unijeti verifikacijski (2FA) kod pri naknadnim prijavama sa tog uređaja.

Šta je aplikacija za autentifikaciju (TOTP)?

Aplikacije za autentifikaciju, kao što su Google Authenticator ili Authy, proizvode privremene kodove za sigurne prijave. Oni su drugi korak 2FA. Vision je kompatibilan sa većinom aplikacija za autentifikaciju.


Zapamtite: Uvijek čuvajte svoje kodove za oporavak i 2FA uređaje na sigurnom. Za sve probleme ili podršku, kontaktirajte naš posvećeni tim za podršku Vision.