Heatmaps: Prepoznavanje područja koja su najprivlačnija kupcima.

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Heatmaps 

Ovaj dio aplikacije pruža uvid u interakcije posjetitelja na lokaciji. Svaka kamera prati detekcije tijela u vidljivom prostoru, a heatmap (toplinska karta) vizualizira popularne (vruće - crvena boja) i manje popularne (hladne - ljubičasta boja) elemente u okviru prikaza s kamere koristeći skalu boja od ljubičaste do crvene.

Kombinirajući detekciju tijela i prostorne podatke, heatmapa stvara ilustracije koje vam pomažu da razumijete gdje i kako posjetitelji provode svoje vrijeme.

Kako aktivirati Heatmap opciju na kameri?

Ukoliko niste aktivirali heatmap opciju za vašu kameru ili njih više, ekran koji će vam se prikazati kada kliknete na Heatmaps u Vision aplikaciji je kao na slici ispod.


Kako bi kamere bile vidljive u Heatmaps sekciji, potrebno je aktivirati opciju Heatmaps za svaku kameru. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Vision na svom uređaju i pristupite sekciji Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Unutar ove sekcije kliknite na tab Cameras (kamere). Ova sekcija vam omogućuje upravljanje postavkama za sve kamere.
 3. Odaberite određenu kameru za koju želite omogućiti opciju Heatmaps.
 4. U tabu AI Services (AI Usluge), unutar odjeljka AI Processing (AI Obrada), slijedite ove korake:
  • Uključite People Counting (brojanje ljudi).
  • Odaberite jedan od dva modela za detekciju tijela: Body side view ili Body Top View. Odabir modela se temelji na vrsti kamere, položaju i vašim potrebama.
  • Uključite Heatmaps.
 5. Nakon konfiguracije, kliknite gumb Spremi kako biste primijenili promjene.

Nakon spremanja, ova će kamera biti prikazana u Heatmaps dijelu aplikacije.

Kako koristiti Heatmaps?

Heatmaps tab je strukturiran i radi slično kao LiveView i Timeline. Sastoji se od dva prikaza: Glavnog i Detaljnog prikaza. Glavni prikaz služi kao primarno sučelje. Klikom na svaku heatmapu/kameru u glavnom prikazu ce vam se otvoriti detaljni prikaz koji omogućuje opširnu analizu.

 

Heatmap - Glavni prikaz

Pregled Heatmapa

Pri otvaranju Heatmaps sekcije, lijeva strana zaslona prikazuje popis kamera s omogućenim heatmapama. Da biste pristupili i pregledali podatke (heatmapu) za određenu kameru, kliknite na željenu kameru, a snimka kamere s heatmapom pojavit će se na desnoj strani sučelja. 

Za dodatnu praktičnost, imate mogućnost odabira više kamera i prilagodbu rasporeda, birajući između jedne ili dvije kolone za prikaz kamera.Pretraga i filteri:

Koristite tražilicu za pronalaženje kamera po imenu. Pored toga, možete lako dodati kamere u Saved View (Spremljeni prikaz) za brzi pristup istima tokom buduceg korištenja aplikacije. Za precizniju pretragu, Live View nudi napredne filtere koji vam pomažu da pronađete kamere na temelju atributa poput spremljenih prikaza, lokacije ili oznaka.

Kalendar:

U gornjem desnom kutu se nalazi kalendar koji omogućuje filtriranje podataka koji se prikazuju na heatmapi po datumu ili rasponu datuma.

 

Filter Outliers

Kada preletite mišem preko heatmape, pored gumba X, nalazi se ikona zupčanika koja vam omogućuje da označite opciju Filter Outliers odnosno filtriranje ekstremnih vrijednosti. Kada je označena, ova opcija eliminira nepravilne ili ekstremne podatke. Ako razmatramo podatke iz trgovine, trgovačkog centra ili kladionice, ekstremne vrijednosti mogu biti osobe koje su stalno prisutne na tim mjestima, kao što su blagajnici ili osoblje koje možda ne želite uključiti u analizu ili prikazati na heatmapi.

Ovaj postupak pomaže poboljšati točnost i pouzdanost heatmape smanjenjem buke ili anomalija, rezultirajući jasnijom i značajnijom vizualizacijom raspodjele detekcija tijela unutar vidnog polja kamere.

Heatmaps - Detaljni prikaz

Kako biste vidjeli detaljnije informacije o heatmapi, možete kliknuti na svaku heatmapu u glavnom prikazu. Isti je postupak implementiran prilikom pristupa Timeline sekciji iz Live View sekcije (klikom na kameru).

Kada kliknete, pojavit će se novi detaljni prikaz. Sastoji se od heatmape (1), detalja o vrućim zonama (2) i 3 vrste linijskih grafova (3). Lijevi izbornik (s popisom kamera, pretraživanjem i filterima) i kalendar isti su kao i na glavnom prikazu.

 1. Heatmap je ista kao na glavnom prikazu - prikazuje screenshot s kamere iznad kojeg je generirana heatmapa.
 2. Hot Zone Details - prikazuje postotak svih detekcija, kao i najdulje i prosječno vrijeme zauzetosti. Prosječno vrijeme zauzetosti pokazuje koliko je prostor bio zauzet u prosjeku tijekom određenog razdoblja, dok najdulje vrijeme zauzetosti označava najdulji kontinuirani period tijekom kojeg su bile prisutne detekcije. Kada je odabran radijus vruće zone, podaci prikazani ovdje automatski se mijenjaju prema položaju i veličini radijusa na heatmapi.
 3. Linijski grafovi - Linijski graf prosječne aktivnosti je odabran prema zadanim postavkama i predstavlja detekcije tijela, pri čemu je svaka točka prikazana kao postotak u odnosu na maksimalan broj detekcija tijela, raspoređenih po datumima ili satima (ovisno o izboru kalendara). Osim toga, korisnici mogu promijeniti izbor u padajućem izborniku kako bi vidjeli dva druga linijska grafa koji predstavljaju prosječno i najdulje vrijeme zauzetosti.

Hot Zone Radius

Da biste se fokusirali na određeno područje unutar okvira kamere - heatmape, desnom tipkom miša kliknite bilo gdje na heatmapu i postavite radijus vruće zone. Jednostavno prilagodite veličinu kruga da biste odabrali područje koje vas zanima (kursor će postati krug). Preletite mišem preko toplinske karte i vidjet ćete kako se podaci u detaljima vruće zone i linijskim grafovima mijenjaju, pružajući informacije specifične za odabrano područje.