Kontrolna tabla: Upravljanje prostorima u Vision-u

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Kao vlasnik prostora, možete vidjeti Vision prostore (“Space”) koje posjedujete, pregledati svoje podatke o naplati, pregledati i urediti detalje prostora, promijeniti vlasništvo i omogućiti funkcionalnost na razini prostora, kao što je sat vremena.

Pristupanje “SPACE” sekciji

 1. Otvorite Vision aplikaciju na svom uređaju i navigirajte do Control Panela ("Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png").
 2. Ako ste vlasnik prostora (Space Owner), “SPACE” sekcija bit će prva stvar koju vidite kada otvorite Control Panel.

Figure 1 – Space tab.png
Slika 1 – Odjeljak "Space" unutar Control Panel-a

Važna napomena:

Samo korisnici s ulogom “SpaceOwner” imaju pristup “SPACE” unutar Control Panel-a.

Space sekcija

Unutar “SPACE” sekcije, vidjet ćete popis prostora koje posjedujete. Odaberite prostor koji želite otvoriti klikom na njega. Nakon što odaberete željeni prostor, pojavit će se prozor.

Pregled prostora

Gornji desni gumbi:

 1. Gumb s tri točke otvorit će izbornik s opcijama za onemogućavanje, omogućavanje ili brisanje odabranog prostora.
 2. Gumb “x” (Close) zatvara prozor.

Kartice:

Prozor prostora podijeljen je na tri kartice: GENERAL, PERMISSIONS, and OWNERSHIP.

Kartica GENERAL

Kartica GENERAL sadrži i polja koja se mogu uređivati, kao i informacije o prostoru koje se mogu samo čitati.

1. Polja koja se mogu uređivati uključuju:

 • Space Name
 • Country
 • City
 • Address

2. Informacije koje se mogu samo čitati uključuju:

 • Space Owner
 • Status
 • Members
 • Created by
 • Created at
 • Space ID

Figure 2 – General tab.png
Slika 2 – Kartica "General"

Kartica PERMISSIONS

Kartica PERMISSIONS omogućuje vam da omogućite ili onemogućite značajku Time Clock za prostor. Možete postaviti početno i završno vrijeme za Time Clock ili omogućiti 24 sata za praćenje vremena tijekom cijelog dana.
Figure 3 – Permissions tab.png
Slika 3 – Kartica Permissions

Kartica OWNERSHIP

Kartica OWNERSHIP tomogućuje vam da prenesete vlasništvo nad prostorom na drugog člana. Možete odabrati novog vlasnika iz padajućeg izbornika i kliknuti na gumbTransfer da biste pokrenuli prijenos.
Figure 4 – Ownership tab.png
Slika 4 – Kartica "Ownership"

Spremanje promjena

Nakon što napravite bilo kakve promjene u prozoru postavki prostora, kliknite na gumbSave na dnu prozora. Pojavit će se dijaloški okvir za potvrdu koji traži da unesete SpaceID kako biste potvrdili svoje promjene.

SpaceID je jedinstveni identifikator za svaki prostor unutar Vision aplikacije. SpaceID možete pronaći na kartici GENERAL prozora postavki prostora, pod odjeljkom s informacijama koje se mogu samo čitati na desnoj strani (sidebar).

Unesite ispravni SpaceID u dijaloški okvir i potvrdite. Ako je SpaceID ispravan, vaše će se promjene spremiti.

Figure 5 – Confirming changes.png

Slika 5 – Potvrđivanje promjena

Izvoz informacija o prostoru

Možete izvesti podatke o naplati i druge detalje o prostoru klikom na gumbExport. To će pokrenuti preuzimanje datoteke s tablicom u zip formatu.

Figure 6 – Export space info.png
Slika 6 – Izvoz detalja o prostoru