Što je detekcija glave?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Detekcija glave temeljni je AI feature i inicijalna faza koja se izvodi na Vision sustavu.

Detekcija glave je neovisna o tome je li glavni subjekt okrenut licem prema kameri, ili od kamere. Za uspješno detektiranje glave bitno je da se osoba nalazi u vidnom polju kamere.

What is a head detection.png

U trenutku kada se osoba pojavi ispred kamere, odnosno zone koju kamera pokriva, sustav detaljnom analizom cijelog frejma nastoji i potencijalno uspješno detektira sve glave koje se nalaze u toj zoni. Jedna detekcija glave radi se na jednom frame-u koji kamera snimi. Uspješnost detektiranja glave smanjuje se što je osoba dalje od kamere. Preciznije gledano, bitno je da zona glave koju kamera snima sadrži više od 20 pixela. Vizualno, ukoliko je detekcija uspješna, možete vidjeti zeleni krug oko glava prisutnih posjetitelja na live viewu. People count i jedan oblik heat mape, koji je pojašnjen ispod, se radi na temelju detekcije glave.