Što je detekcija lica?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Detekcija lica se oslanja i odvija odmah nakon detekcije glave, gdje na detektiranoj glavi sustav pronalazi i detektira lice određene osobe.

What is a face detection.png

Nakon što se detektira glava, uzima se samo taj subframe za detekciju lica. Odnosno, poslije pridodanog zelenog kruga u krugu glave stvara se pod-kvadratić s isprekidanim linijama koji označava uspješnu detekciju lica.

Također, detekcija glave ne implicira da će i detekcija lica biti uspješno odrađena. Primjer toga je što je sustav u mogućnosti uspješno odraditi detekciju glave bez obzira je li lice okrenuto u obrnutom smjeru od kamere.