Kako se radi predviđanje dobi i spola?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Iza predviđanja dobi i spola krije se rad neuronske mreže ili "modela" koji je treniran u svrhu procjene dobi i spola. Model je obučen umetanjem velikih skupova podataka sa slikama lica i metapodacima relevantnim za informacije o dobi i spolu tih lica.

Svaki put kada subjekt hoda ispred kamere nakon što je dovršeno otkrivanje lica i orijentira, predviđanje dobi i spola obavlja se neovisno jer koristi model koji je posebno obučen za tu svrhu.