Sto znači camera control services (CCS)?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Usluge upravljanja kamerom su usluge koje obavljaju skeniranje lokalne mreže, pristup i kontrolu povezanih IP kamera. Analogne kamere nisu podržane u Vision-u.

Usluge upravljanja kamerom omogućuju pristup svim informacijama s jedne kamere, kao što su broj proizvođača, MAC adresa, ONVIF, rezolucija, broj slika itd.

U ranoj fazi još uvijek nije u mogućnosti izvući sve informacije za svaku kameru bez ikakvih problema. Usluge upravljanja kamerom testirane su u NSoft-u i uspio je skenirati sve kamere kao i druge aplikacije s ovakvim vrstama usluga. Očekujemo da će se ova usluga još više razvijati i poboljšavati kako Vision bude napredovao.

Usluga upravljanja kamerom sastoji se od usluga koje se nazivaju radnici, čija je jedina svrha pronaći RTSP streamove kamera u mreži i obraditi više tokova kamera. Prilagođena konfiguracija za svako postavljanje je imati 4 online radnika po serveru nakon instalacije.