Kako se identiteti spremaju u oblak?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Spremanje ili identifikacija identiteta događa se nakon što središnji program za ugrađivanje stvori vektor (središnji proces ugrađivanja).

Ovdje središnji program za ugrađivanje pretvara atribute lica u vektor koji se sastoji od 512 brojeva. Izračun ugradnje i predviđanje atributa izvodi se za svaku detekciju dovoljne kvalitete unutar promatranja.

Središnji vektorski metapodaci svakog identiteta pohranjuju se centralno u oblaku. Na ovaj način možemo prepoznati iste identitete na više lokacija zbog centralizacije podataka. Središnji vektor za ugrađivanje je u procesu identifikacije.

Svaki put kada se identitet pojavi ispred kamere, embedder stvara novi vektor iz Sighting-a. Dakle, ako se subjekt pojavi 10 puta, embedder će svaki put stvoriti novi vektor. Središnji program za ugrađivanje obavlja pretvorbu na lokalno namjenskom serveru i šalje je u bazu podataka u oblak. Dakle, svi vektori ikada stvoreni pohranjeni su na središnjoj usluzi u oblaku.

Svaki vektor se uspoređuje sa svim postojećim vektorima identiteta kako bi se provjerilo ima li neki od njih sličnu vrijednost. Ako postoji postojeći vektor sa sličnom vrijednošću, on se pridružuje novom i ulazi u kolekciju vektora za ugradnju koja predstavlja jedan identitet. Sustav prati sličnost vektora s unaprijed postavljenim pragovima. Malo slični vektori navedeni su kao slični identiteti.

Ako se novi vektor razlikuje od bilo kojeg postojećeg vektora, sustav stvara novi identitet.