Što je Active visitors?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Active Visitors je brojka koja se nalazi u reporting dijelu Vision sučelja.

Pokazuje koliki je ukupni broj sightinga kroz određeni vremenski period na jednoj kameri po intervalima od 10 minuta. Podatak o aktivnim posjetiteljima se radi zasebno za svaku kameru, a uskoro će biti prikazan kao dio reportinga za lokacije.

Slučaj br 1: u zadnjih 10 minuta na frameu kamere su bile samo 3 osobe. Te 3 osobe su prošle ispred kamere unutar 10 minuta ukupno 15 puta. Ovdje će računica biti da je aktivnih visitora bilo ukupno 3, a ne 15. 15 je broj sightinga ukupno prikupljenih ispred framea kamere.

Slučaj br 2: u zadnjih 20 minuta na frameu kamere su bile samo 3 osobe. Te 3 osobe su unutar prvih 10 minuta prošle ispred kamere ukupno 15 puta, a u zadnjih 10 minuta ukupno 20 puta. To znači da je u zadnjih 20 minuta bilo ukupno 6 aktivnih visitora, 3 unique visitora i 30 pribiljezenih sightinga.