Što je Sightings sličica?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Stupac pod nazivom "Sighting" nalazi se unutar profila identiteta kao dio imenika. Svako registrirano viđenje, uključujući vremensku oznaku i naziv kamere, nalazi se unutar tog stupca. Postavljanje pokazivača na prikazani nišanski prikaz automatski aktivira sličicu nišana koja je kratki pregled nišana u obliku GIF-a. Sličica se stoga pokreće prelaskom miša.


Svaka sličica za promatranje dolazi sa sljedeće četiri opcije:
1. Preuzmi kao sliku u GIF formatu
2. Postavi kao sliku profila identiteta
3. Izbriši uviđaj iz pripadajućeg identiteta - preporučuje se ako je minijatura za uočavanje zamagljena ili niske kvalitete
4. Premjesti ugledanje na drugu identitiy - ako je sustav napravio pogrešku i identitetu je dodan krivo viđenje osobe

Sighting thumbnail je dovoljan pokazatelj da korisnik provjeri kvalitetu svakog prikupljenog opažanja. Bilo da želite izbrisati ili spojiti viziranje s drugim identitetom, kvaliteta minijature je dobar trag.

Ako postoje zamućene sličice nišana, tamna opažanja ili opažanja s nezadovoljavajućim kutom lica (horizontalno lice zakrenuto za više od 30° od kamere ili okomito više od 35°), najbolje je potpuno izbrisati viziranje iz identiteta jer to može utjecati središnji vektor identiteta i uspjeha za buduće prepoznavanje.