Da li sustav ima remote podrsku?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Sustav ima remote podršku. Remote pristup postoji u gledanju live stream-ova, pregledu snimljenih materijala te pristupu direktorij i report sekciji.

Ako se sadržaju prisupa s uređaja izvan mreže, sadržaj se prebacuje sa lokalnog okruženja na public API, a potom s public API-a na traženi uređaj. Ovo vrijedi za sve tri vrste sadržaja. Sav sadržaj koji se gleda daljinski se prosljeđuje kroz mrežu tek u trenutku kada je zatražen - "On demand".

Kada su zatraženi snimci ili sightinzi oni se šalju procesom "Chunk video transfer" gdje se zatraženi materijal "kida" na manje dijelove te spaja u kompletnu cjelinu pri gledanju. Na ovaj način se izrazito štedi na prometnosti i propusnosti mreže te dobija na brzini prijenosa podataka. Onaj sadržaj koji se ne pregledava ostaje pohranjen na lokalnoj mašini.