Je li ovaj sustav kompatibilan s DVR-om?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Sustav nije kompatibilan s DVR-om. Digitalni video snimač eksplicitno obrađuje analogne signale s kamera kao dio HD SDI, PoC i analognih sustava. DVR se preko koaksijalnih kabela povezuje na analogne kamere s ciljem pretvaranja analognog signala u digitalni na snimaču (ne na kameri) i pružanju usluge praćenja.

Glavni razlog zašto DVR nije kompatibilan s Visionom je taj što se vizualizacija AI usluga ne može ugraditi u streamove kamere bez poznavanja IP ili MAC adrese kamere.

Usluge upravljanja kamerom, proces prepoznavanja mreže kamere unutar Visiona, također nisu primjenjive jer ovi analogni sustavi nemaju duboko mrežno sučelje. To znači da bi instalacija Visiona također predstavljala problem u pogledu jednostavnosti i opće optimizacije instalacije.

Također, razlučivost na analognim kamerama obično nije zadovoljavajuća za pravilnu implementaciju.