Vremenska traka: Navigiranje video sadržajem

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Vremenska Traka ("Timeline") pruža niz funkcionalnosti, od prikazivanja detaljnog zapisa o viđenjima do nudeći pretragu po identitetima i mogućnostima filtriranja.

Aktiviranje vremenske trake kamere: Ulaz u video sadržaj

Vremenska Traka može biti aktivirana na dva načina: ili klikom bilo gdje na prikazu kamere ili odabirom ikone sekcije Vremenske traka ("Timeline outline_insights_black_24dp.png") u lijevom bočnom izborniku.

Figure 1 – Activating the Timeline of the Camera.gif
Slika 1 - Aktivacija Vremenske Trake kamere

Kada aktivirate Vremensku Traku kamere, prikaz će se proširiti, otkrivajući niz novih opcija i samu sekciju Vremenska Traka. Ove opcije su:

 1. outline_arrow_back_black_24dp.png Povratak na Uživo Prikaz
 2. outline_file_download_black_24dp.png Preuzmite video s vremenske Trake (aktivira se jednom kada odaberete video)
 3. baseline_fullscreen_black_24dp.png Cijeli ekran
 4. outline_insights_black_24dp.png Najnovija viđenja identiteta
 5. outline_flag_black_24dp.png Flagovi & Filteri
 6. baseline_search_black_24dp.png Opcija pretrage identiteta
 7. outline_play_arrow_black_24dp.png Povratak na trenutno vrijeme
 8. outline_timeline_black_24dp.png Sekcija Vremenske Trake
 9. outline_date_range_black_24dp.png Pretraga Vremenske Trake po datumu-vremenu

Figure 2 – Timeline of the camera.png
Slika 2 - Vremenska Traka

Neke opcije su samorazumljive, dok će druge koje zahtijevaju dodatna objašnjenja biti pokrivene u sljedećim sekcijama.

Pretraga i Filteri: Pronalazak koga trebate

Sekcija Vremenska Traka nudi opciju pretrage za lociranje pojedinaca koje je kamera zabilježila. Da biste pronašli specifičan identitet, jednostavno kliknite na opciju pretrage identiteta, što otvara pop-up prozor u kojem možete unijeti ime osobe za pretragu.

Figure 3 – Search identities.png
Slika 3 - Pretraga identiteta

Pored opcije pretrage, Vremenska Traka nudi tri filtera:

 • Status Validacije: Filtrirajte ljude prema njihovom statusu validacije.
 • Zastavice ("Flags"): Filtrirajte ljude prema flagovima.
 • Spol ("Gender"): Filtrirajte ljude prema spolu.

Ovi filteri vam omogućavaju sužavanje viđenja na temelju specifičnih kriterija, čineći lakšim pronalaženje informacija koje tražite.

Video plejbek: Preuzimanje klipova

Vremenska Trake nije samo pasivni zapis. Možete aktivno interagirati s snimkama navigiranjem kroz vremensku traku i lako preuzeti klip za daljnju analizu ili čuvanje zapisa jednostavnim klikom na ikonu za outline_file_download_black_24dp.png preuzimanje.

Figure 4 – Downloading Clips.gif
Slika 4 - Preuzimanje Klipova

Posljednji identiteti: Prikaz nedavne aktivnosti

Na listi 'Posljednji identiteti', možete vidjeti posljednje identitete koji su prošli ispred odabrane kamere. Identiteti su poredani prema vremenu viđenja. Klikom na bilo koji od identiteta otvorit će se kartica s detaljima identiteta gdje možete pronaći više informacija o ovom identitetu.

Figure 5 – Last Identities.png
Slika 5 - Posljednji Identiteti

Detalji Identiteta objašnjeni su detaljno u našem baseline_folder_open_black_24dp.pngDirektorij članku.

Sekcija vremenske trake: Detaljniji pogled

Vremenska Traka je u osnovi kronološki zapis svih viđenja ljudi koji su se pojavili ispred odabrane kamere. Ispod Vremenske Trake, možete vidjeti točno vrijeme i datum kada je osoba viđena na kameri. Pomicanjem miša, možete proširiti ili smanjiti vremensko razdoblje koje provjeravate. Klikom na viđenje unutar Vremenske Trake otvorit će se dvominutni video koji bilježi trenutak kada je ta osoba snimljena.

Figure 6 – Timeline section.png
Slika 6 - Sekcija Vremenske Trake

Zaključno, Vremenska Traka u NSoft Vision-u je moćna funkcijonalnost koja vam omogućava učinkovito upravljanje i navigaciju vašim video sadržajem. Razumijevanjem kako koristiti sekciju Vremenske Trake, možete maksimalno iskoristiti svoje napore u nadzoru i praćenju.