Koliko propusnosti zahtjeva jedna kamera dok korisnik daljinski gleda stream kamere?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

U različitim prikazima baseline_view_column_black_24dp.pngkolona, minimalna potrebna brzina internet upload-a po aktiviranom stream-u kamere će varirati zbog različite kvalitete snimke koja se isporučuje odabranoj koloni.

  • Daljinsko gledanje streama kamere u kvalitetu 1 kolone zahtijevat će brzinu upload-a od 4.5 Mbps za svaki aktivirani stream kamere.

  • Daljinsko gledanje streama kamere u kvalitetu od 2 kolone zahtijevat će brzinu upload-a od 0,8 Mbps za svaki aktivirani stream kamere.

  • Daljinsko gledanje streama kamere u kvalitetu od 3 i 4 kolone zahtijevat će brzinu upload-a od 0,4 Mbps za svaki aktivirani stream kamere.

  • Lokalno gledanje strimova kamere neće koristiti nikakav internet propusni opseg.