Identiteti se miješaju jedan s drugim na mom space-u. Kako to mogu spriječiti?

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Pod pretpostavkom da ste pravilno postavili svoje kamere, u takvim slučajevima, ako su dva identiteta izrazito slična jedan drugom, ili u slučajevima kada su dva identiteta identični blizanci, potvrdite oba identiteta kako se ne bi preklapali.

 

Ako su vaše kamere prethodno bile loše pozicionirane i ako je prepoznavanje lica bilo omogućeno, vaš Direktorij bi mogao biti popunjen identitetima niskog kvaliteta. Pokušajte izbjeći rad sa ovim identitetima.

 

Najbolja praksa bi bila da se izbrišu svi identiteti koji su se nakupili tokom perioda loših pozicija kamera, a kada se osoba od interesa ponovo pojavi ispred kamere i njen identitet se ponovo kreira, treba koristiti taj novostvoreni identitet.

 

Ako i dalje imate problema, mogili biste pogledati sljedeće članke: