Kontrolna tabla: Pozivanje članova na vaš Vision prostor

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Pozivanje novih članova u vaš Vision prostor ("Space") je jednostavan proces koji se može izvršiti u nekoliko kratkih koraka. Ovaj vodič će vas provesti kroz taj proces.

Idite na karticu Članovi

Za ilustraciju, pogledajte sliku 1.

 1. Prvi korak u dodavanju novih članova u vaš Vision prostor je pristupanje Kontrolnoj Tabli ("Control Panel tune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png") , gumb možete pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.
 2. Kada se Kontrolna Tabla otvori, navigirajte do kartice Članovi ("Members") smještene u navigacijskoj traci.
 3. Kada se kartica Članovi ("Members") otvori, kliknite na baseline_add_circle_outline_black_18dp.png znak "+" smješten u donjem desnom kutu da biste dodali novog člana.

Figure 1 – Adding members.png
Slika 1 – Dodavanje korisnika

Završavanje pozivanja člana

Kada kliknete na "+", vidjet ćete sučelje 'Dodaj člana' kako je prikazano na slici (vidi Sliku 2). Evo šta dalje trebate uraditi:

 • Unesite Email: Utipkajte email adresu člana kojeg pozivate.

 • Odaberite Prostor ("Space"): Iz padajućeg menija 'Odabrani prostor' odaberite odgovarajući prostor za člana.

 • Dodijelite Grupu: Iz padajućeg menija 'Grupa' odaberite grupu dozvola za novog člana. Grupa koju odaberete odredit će nivo pristupa koji će novi član imati. Svaka grupa pruža različite nivoe pristupa i sposobnosti. Postoji pet sistemskih grupa dozvola za dodjelu novom članu:

  • User: Može pristupiti sučelju, osim kontrolnoj tabli.
  • Admin: Ima potpun pristup sučelju i kontrolnoj tabli.
  • External API: Ograničen pristup sučelju, služi za potrebe integracije API-ja.
  • Reporting: Može samo pratiti podatke analitike s ograničenim pristupom.
  • Support: Koristi se od strane NSoft tima za podršku za rješavanje problema, kada to odobri vlasnik prostora.
 • Pošaljite Pozivnicu: Proces završite klikom na spremi promjene ("Save changes") kako biste poslali pozivnicu.

Figure 2 – Inviting a new member.png
Slika 2 – Pozivanje novog korisnika

Napomena: Dodjeljivanjem člana određenoj grupi, kao što je "Reporting", automatski im se dodjeljuju set dozvola povezanih s tom grupom. U suštini, preuzimaju ulogu 'Reporting', sa svojim određenim pravima pristupa usredotočenim na nadzor analitike. Iako sistemske grupe zadovoljavaju niz funkcija, organizacije sa specijalnim potrebama mogu imati koristi od uspostavljanja prilagođenih grupa kako bi osigurale precizno podudaranje sa svojim jedinstvenim operativnim zahtjevima.

Član koji je dodan primićete e-mail koji sadrži link "Accept Invite". On će ga morati kliknuti da se registrira (vidi sliku 3).

Figure 3 – Invite e-mail.png

Slika 3 – E-mail s pozivom

Kada se poziv prihvati, otvorit će se novi prozor, i korisnik će morati unijeti lozinku koju će koristiti za buduće prijave u Vision. Kada se željena lozinka unese, korisnik će morati potvrditi tako što će je ponovno unijeti (see Figure 4).

Figure 4 – Setting up the password .png

Slika 4 – Postavljanje lozinke

Upravljanje vašim članovima

Da biste pregledali sve postojeće korisnike, idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.pngMembers.

 1. Klikom na člana, pojavit će se iskačući prozor.
 2. Tamo možete promijeniti status člana na omogućen ("Enabled") ili onemogućen ("Disabled"). Omogućeni korisnici imaju dozvolu za korištenje softverske instance, dok onemogućeni korisnici više ne mogu pristupiti sučelju.
 3. Također možete u potpunosti ukloniti korisnika iz prostora odabirom opcije "Remove".
 4. Klikom na polje grupa ("Group"), pojavit će se padajući meni koji sadrži opcije za dodjelu člana grupi "Korisnik", "Administrator" ili bilo kojoj drugoj sistemskoj ili prilagođenoj grupi dozvola koju ste prethodno kreirali.
 5. Također možete postaviti probni period ("Trial period") kada pozivate novog člana ili za postojećeg člana. Ovaj član se neće moći prijaviti na Vision nakon što mu istekne probni period (pogledajte sliku 5).

Figure 5 – User management.png
Slika 5 – Upravljanje članovima

Da biste saznali više o Prilagođenim Grupama Dozvola, posjetite ovaj članak.