Kontrolna tabla: Pozivanje članova na vaš Vision prostor

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Pozivanje novih članova u vaš Vision prostor ("Space") je jednostavan proces koji se može izvršiti u nekoliko kratkih koraka. Ovaj vodič će vas provesti kroz proces, od pristupa kontrolnoj tabli do upravljanja članovima.

Korak-po-korak vodič za dodavanje članova

Korak 1: Pristupite kontrolnoj tabli

Prvi korak u dodavanju novih članova u vaš Vision prostor je pristupanje Kontrolnoj Tabli ("Control Panel tune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png") , gumb možete pronaći u donjem desnom kutu početnog sučelja.

Korak 2: Navigirajte do kartice Članovi

Kada se Kontrolna Tabla otvori, navigirajte do kartice Članovi ("Members") smještene u navigacijskoj traci.

Korak 3: Dodajte novog člana

Kada se kartica Članovi ("Members") otvori, kliknite na baseline_add_circle_outline_black_18dp.png znak "+" smješten u donjem desnom kutu da biste dodali novog člana.

Figure 1 – Adding members.png
Slika 1 – Dodavanje korisnika

Dodjela uloga novim članovima

Kada pozivate novog člana, morat ćete ga dodijeliti nekoj od grupa postojećih grupa dopuštenja, drugim rečima dodijeliti mu ulogu. Na raspolaganju su četiri sistemske grupe (uloge) sa sistemskim dozvolama:

  • User - Ova uloga ima pristup sučelju, ali ne i kontrolnoj tabli.
  • Admin - Ova uloga ima potpuni pristup kontrolnoj tabli.
  • External API - Ova uloga ima ograničen pristup sučelju.
  • Space Owner - Ova uloga ima prava vlasnika.

Figure 2 – Inviting a new member.png
Slika 2 – Pozivanje novog korisnika

Član koji je dodan primićete e-mail koji sadrži link "Accept Invite". On će ga morati kliknuti da se registrira (vidi sliku 3).

Figure 3 – Invite e-mail.png

Slika 3 – E-mail s pozivom

Kada se poziv prihvati, otvorit će se novi prozor, i korisnik će morati unijeti lozinku koju će koristiti za buduće prijave u Vision. Kada se željena lozinka unese, korisnik će morati potvrditi tako što će je ponovno unijeti (see Figure 4).

Figure 4 – Setting up the password .png

Slika 4 – Postavljanje lozinke

Upravljanje vašim članovima

Da biste pregledali sve postojeće korisnike, idite na Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.pngMembers.

Klikom na člana, pojavit će se iskačući prozor. Tamo možete promijeniti status člana na omogućen ("Enabled") ili onemogućen ("Disabled"). Omogućeni korisnici imaju dozvolu za korištenje softverske instance, dok onemogućeni korisnici više ne mogu pristupiti sučelju.

Klikom na polje grupa ("Group"), pojavit će se padajući izbornik. Dodijelite novog člana grupi "User", "Admin", ili bilo kojoj drugoj sistemskoj ili prilagođenoj grupi dozvola koje ste ranije kreirali (see Figure 5).

Figure 5 – User management.png
Slika 5 – Upravljanje korisnicima

Da biste saznali više o Prilagođenim Grupama Dozvola, posjetite ovaj članak. article.