Kontrolna tabla: Kreiranje i upravljanje lejbelima

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Lejbeli ("Labels") pružaju robustan način za organizaciju i upravljanje nadzornim kamerama na više lokacija na vašem Vision prostoru ("Space").

Razumijevanje lejbela

Stvaranje lejbela vrši se kroz kontrolnu tablu ("Control Panel") i funkcionira kao postavka na razini prostora. To znači da nakon što stvorite lejbel i dodate mu kamere, lejbel postaje vidljiv svakom korisniku čija grupa ima pristup kameri koja je dio tog lejbela. Na primjer, ako lejbel sadrži četiri kamere, a korisnik ima pristup samo jednoj od tih kamera, korisnik će i dalje vidjeti lejbel, ali sa samo jednom vidljivom kamerom.

Pronalaženje odjeljka lejbeli

Pratite sljedeće korake za stvaranje novog lejbela na vašem Vision prostoru (vidi sliku 1):

  1. Navigirajte do Kontrolne table ("Control Paneltune_FILL0_wght300_GRAD0_opsz20.png"), smještene u donjem lijevom kutu početnog sučelja.
  2. Otvorite karticu općenito ("General") na glavnoj navigacijskoj traci Upravljačke ploče.
  3. Na kartici "General", odaberite karticu Lejbeli ("Labels") na navigacijskoj traci.
  4. Kliknite na baseline_add_circle_outline_black_18dp.png znak "+" smješten u donjem desnom kutu da biste stvorili novu zastavicu.

Figure 1 – Labels section in Control Panel.png
Slika 1 – Sekcija Lejbeli na Kontrolnoj Tabli

Korak 1: Stvaranje novog lejbela

U prvom koraku stvaranja lejbela, unesite ime za vaš lejbel i dodajte opcionalni opis. Nastavite na korak 2 klikom na gumb "Next" smješten u donjem desnom kutu (vidi sliku 1).

Imajte na umu da je opis opcionalan, ali može pružiti dodatni kontekst ili informacije o lejbelu.

Figure 2 – Create New Label step1.png
Slika 2 – Stvori novi lejbel 1/2

Korak 2: Odabir kamera za dodavanje u lejbel

U drugom koraku stvaranja lejbela, odabrat ćete kamere koje će biti povezane s lejbelom. Slijedite ove korake:

  1. Označite kvadratiće pored kamera koje želite odabrati.
  2. Kada odaberete željene kamere, kliknite gumb kreiraj ("Create") da biste završili postupak stvaranja lejbela.

Možete koristiti traku za pretragu ili opcije filtriranja da biste lako pronašli i odabrali kamere koje želite uključiti u lejbel.

Figure 3 – Create New Label step2.png
Slika 3 – Stvori novi lejbel 2/2

Upravljanje lejbelima

Upravljanje lejbelima u Vision-u je kontinuirani postupak. Možda će vam trebati stvoriti nove lejbele, izmijeniti postojeće ili izbrisati zastarjele lejbele kako se mijenjaju vaše sigurnosne potrebe na lokaciji.