Kontrolna tabla: Sistemske grupe članova u Vision-u

avatar

Napisano od NSoft Vision

Ažurirano

Vision nudi fleksibilan sistem upravljanja korisnicima koji vam omogućava da kontrolirate ko ima pristup vašem sistemu i šta mogu raditi unutar njega.

Sistemska grupa članova "User"

Uloga "User" je osnovna uloga u Visionu. Korisnici imaju pristup interfejsu, ali ne i kontrolnom panelu. Mogu vidjeti sve kamere i pratiti ih uživo, upravljati identitetima u direktorijskom dijelu, kreirati i izvoziti izvještaje, te pratiti broj osoba na svim lokacijama uživo u dijelu za izvještavanje uživo. Ova uloga je idealna za pojedince koji trebaju interagovati sa sistemom, ali ne zahtijevaju administrativne privilegije.

Sistemska grupa članova "Admin"

Uloga Admin je korak iznad uloge Korisnika. Admini imaju potpuni pristup kontrolnom panelu, što znači da mogu raditi sve što i obični korisnici, plus još mnogo toga. Mogu uređivati grupe dozvola, pozivati članove, kreirati lokacije i kamere, ažurirati postavke, upravljati zastavicama, etiketama, obavještenjima i više. Ova uloga je prikladna za pojedince koji trebaju upravljati sistemom i njegovim postavkama.

Sistemska grupa članova "SpaceOwner"

Uloga Space Owner je najviša razina pristupa u Vision-u. Vlasnik Prostora ima prava vlasnika i jedina je osoba s ovom ulogom. Prostor može imati samo jednog vlasnika, ali možete imati koliko god želite Admina. Jedina razlika između Vlasnika Vision prostora i Admina je što Vlasnik prostora ima pristup sekciji prostor ("Space") unutar Kontrolne table.

Sistemska grupa članova "ExternalAPI"

Uloga Eksternog API-ja je specijalizirana za korisnike koji upravljaju integracijama sa vanjskim aplikacijama i uslugama.

Sistemska grupa članova "Reportings"

Uloga "Reportings" je prilagođena korisnicima koji se primarno fokusiraju na analizu podataka i generisanje izvještaja. Ovi korisnici imaju pristup samo kontrolnim tablama za izvještavanje i mogu izvoziti podatke za daljnju analizu. Oni igraju ključnu ulogu u tumačenju podataka za strateške odluke, ali nemaju pristup uživo pregledu i širim mogućnostima upravljanja sistemom.

Sistemska grupa članova "Support"

Uloga "Support" u Vision sistemu je jedinstveno strukturirana i obično ostaje nezauzeta sve dok klijent ili Vlasnik Prostora ne zatraži pomoć. Kada je podrška potrebna, članovi NSoftovog tima za podršku se pozivaju da se pridruže ovoj korisničkoj grupi, čime im se privremeno omogućava prilagođeni pristup klijentovom prostoru. Ova uloga pruža usmjerene mogućnosti za otklanjanje tehničkih problema i podršku. Pristup ovoj ulozi pažljivo se kontrolira i ograničen je na periode kada je direktna intervencija neophodna, čime se osigurava ravnoteža između brze podrške i autonomije klijenta.

Prilagodljive grupe članova

Za složenije organizacije s različitim potrebama korisnika, prilagodljive grupe dozvola su nužnost. Tu dolazi do izražaja mogućnost prilagodljive grupe dozvola. Posjetite ovaj članak da biste saznali više o prilagođenim grupama u Vision sistemu.

Upravljanje ulogama i dozvolama

Za upravljanje ulogama i dozvolama u Vision-u, trebate pristupiti Kontrolnoj Ploči i navigirati do sekcije Članovi ("Members"). Ovdje možete vidjeti sve postojeće korisnike, promijeniti njihov status na "Omogućen" ili "Onemogućen", i dodijeliti ih različitim grupama dozvola. Također možete pozvati nove članove unošenjem njihove e-mail adrese, odabirući prostor za kojeg dodajete člana, i odabirući preferiranu ulogu. Za više informacija posjetite ovaj članak.

Razumijevanje uloga i dozvola u Vision-u je ključno za efikasno upravljanje korisnicima. Dodjeljivanjem pravih uloga vašim članovima tima, možete osigurati da svatko ima pristup koji mu je potreban da bi obavljao svoje zadatke bez kompromitiranja sigurnosti sustava.